Skrivelser till myndigheter

2015-04-01 - Dieselstölder och bostadsinbrott, statistik
2015-03-25 - Skånetrafiken, ang Busslinje 2
2015-02-25 - Stormskador på Magnarps stränder
2014-09-25 - Yttrande över skötselplan och bildandet av kommunalt naturreservat
2014-09-13 - Klagomål på kommunal skötsel
2014-07-23 - Belysning på haragårdsområdet
2014-06-17 - Svar från kommunen på erosionsskadorna
2014-06-03 - Busslinje 2
2014-04-27 - Erosions- och stormskador på hamnen
2014-01-15 - Trafikverket