Magnarps historia

Byns namn går att härleda bakåt, ända till 1500-talet, fast i en annan form. I äldre tid var detta endast en fiske- och lantbrukarbygd. Jorden och havet var det enda som gav några inkomster här. 1826 ägdes all mark endast av 16 jordbrukare, alla hade fisket som en bidragande inkomst. 1892 byggdes en hamn på samma plats som man tidigare dragit in sina båtar.

På 1920-talet började man inse att här var andra saker som kunde ge inkomster. Här idkades koloniverksamhet på gårdarna och man byggde pensionat som lockade många celebra gäster. Sommargäster började bygga sina egna hus här.

Efterhand flyttade många av dessa hit till det fagra Magnarpmed sina härliga bad och sin avstressande och vackra natur. Vandrarhem finns numera och det klassas som ett av Sveriges vackraste. Allas våran Svisse styr verksamheten.

Mer om Magnarp står att läsa i "Boken om Magnarp", som är skriven av Ella Johansson (går att beställa genom intresseföreningen).