Midsommar

25 juni, 2021 - 14:00

Nyetablering av gräs på hamnplan kan medföra att midsommarfirandet flyttas till ”Stora Badstrand”