Information våren och sommaren 2017

Publicerat av Administratör den

Valborg

Valborgsfirandet vid hamnen genomfördes som vanligt med sång från Barkarollerna och talet till våren hölls av Kerstin Ragnarsson till Magnarpsbornas glädje och uppskattning. Vädergudarna bistod med sin del och bjöd på ett fantastiskt väder.

Däremot uteblev den sedvanliga brasan på ”märarevet” med hänsyn till ett svanpar som inte hade nåtts av informationen i det olämpliga att bygga bo just i närheten av brasan! Således togs beslutet att prioritera svanparets bosättning före majbrasan som ställdes in.

Trots att brasan uteblev genomfördes valborgsmässofirandet i en positiv stämning och med massor av magnarpsbor och besökare på plats

Årsmötet

Intresseföreningens årsmöte genomfördes den 19 Juni med ett 50 tal medlemmar närvarande.

Torgunn Hagström öppnade årsmötet som genomfördes på sedvanligt sätt och ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för 2016

Vid valet till styrelse 2017 valdes

Ordförande Leif Johansson

Vice ordförande Torgunn Hagström

Kassör Birgitta Gyllenör

Sekreterare Sören Rudmer

Samt ledamöterna Ulf Qvarnerup; Evelin Senniksen; Christel Olsson; och Conny Gustafsson

Som suppleanter valdes Rikard Nilsson; Henrik Börjesson;Boel Flodgren och Ejbert Josefsson

Årsmötet valde vidare Lotta Andersson; Lotta Lindqvist; Ingela Stjernqvist; Evelin Senniksen; Torgunn Hagström och Kith Landerberg att ingå i festkommittén

  • Årsavgiften fastslogs till oförändrade 100 kronor
  • Badflottens framtid diskuterades utan att någon slutsats kunde dras vid mötet.
    Efter mötet har ett antal aktiviteter och undersökningar genomförts och även om det blev senare än önskvärt har flotten sjösatts till allas glädje. Vi hoppas nu att vi har en fungerande och stormsäker lösning för flottens förankring 
  • Årsmötet beslutade vidare att bilda ett antal arbets- /intressegrupper för att ta fram synpunkter och förslag för Magnarps vidare utveckling o Mötet föreslog att grupperna ska fokusera på Vandrarhemmet; Heden och Flottens framtid

Midsommar

Så blev det då midsommar och som vanligt samlades några stycken på hamnplan kl 1000 för att klä och resa stången.

Klockan 1400 började dansen kring stången till musik och sång av Gull- Britt Rebbelstam. Massor av barn och vuxna roade sig i dansen och många hade tagit kaffekorgen med sig och passade på att fika i det fina vädret.

Till alla barns förtjusning bjöd Engelhoms Glass AB på glass

Rosvandring

Den årliga rosvandringen ägde rum den 1 Juli med ett knappa 20-talet deltagare. Intresseföreningen bjöd på grillad korv

Storbandsjazz

Den 7 Juli var det dags för Viken Big Band att spela upp igen på hamnplan! Vädergudarna var som vanligt på gott humör och musiken, omgivningarna och den medtagna matkorgen avnjöts av ett 150 tal magnarpsbor

Övrigt

Nästa styrelsemöte hålls den 8 Augusti kl 1800

Kategorier: Styrelse