Föreningen

Magnarps Intresseförening

 • Verkar för att vidareutveckla och främja Magnarpsbornas intressen och levnadsbetingelser på ett sätt som tillvaratar såväl naturvärden som fritidsvärden; turistattraktivitet och skapar tillgänglighet för alla
 • Medverkar till att byns natur-, fritids och turistvärden utnyttjas på ett för byn bästa sätt
 • Bevakar plan- och byggfrågor mot kommun, landsting och övriga myndigheter för att tillvarata byns intressen och
  främja en varsam exploatering
 • Driver frågor med avseende på kommunikation och trafiksäkerhet
 • Verkar för att skapa en bygemenskap som minimerar kriminalitet och mobbing
 • Anordnar aktiviteter och evenemang för att öka gemenskap, sammanhållning och samhörighetskänsla inom byn både vid årets olika högtidsdagar som under vår, sommar, höst och vinter
 • Strävar efter att bevara och vidareutveckla de goda bad- och friluftsmöjligheter som finns
 • Samverkar med övriga intresseföreningar i Magnarp i frågor av gemensamt intresse
 • Städar och underhåller vår närmiljö
 • Samverkar med övriga intresseföreningar inom Barkåkra församling i frågor av gemensamt intresse
 • Samverkar med övriga intresseorganisationer som är av intresse för och kan påverka utvecklingen i Magnarp
 • Säkerställer att Magnarp fortsätter vara ”vår plats på jorden”